Szyby windowe

Szyb windy osobowej

Szyb windowy to miejsce, w którym porusza się winda. Wykonuje się go z betonu, żelbetonu lub stali. Często jest obkładany szkłem, dzięki czemu nadaje budynkowi unikalności. Jednak warunki związane z postawieniem szybów są ściśle regulowane przez obowiązujące prawo budowlane. Nasza firma realizuje w formie generalnego wykonawstwa zlecenia budowy szybów od przygotowania projektu aż do momentu odbioru.

Szyby windowe wewnętrzne i zewnętrzne

Szyb windowy, nazywany też szybem dźwigowym jest miejscem / przestrzenią, w której instalowana jest winda. Jednocześnie jest to przestrzeń przeznaczona do instalacji wszelkich podzespołów windy.

Polskie prawo nie dopuszcza instalowania w szybie innych instalacji niż instalacje służące do prawidłowego działania windy.

Szyb może być umiejscowiony wewnątrz budynku lub na zewnątrz, np. dla windy panoramicznej.

Standardowo szyby windowe możemy podzielić na:

  • wewnętrzne;
  • zewnętrzne;
  • wykonane z betony (żelbet lub bloczek);
  • wykonane ze stali (z przeszkleniem lub bez przeszklenia).

Budowa szybu windowego – z czego buduje się ściany?

Szyb dźwigowy może być murowany bądź postawiony ze stali. Wybór i dobór materiału, z którego wykonujemy szyb zależy od miejsca instalacji, charakteru inwestycji oraz możliwości technicznych miejsca, gdzie taki szyb ma stanąć.

Przed rozpoczęciem stawiania szybu windowego należy wykonać projekt oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Szyb windowy murowany w przypadku zastosowania w dużych obiektach, gdzie istnieje duża wysokość podnoszenia i duży udźwig, wykonuje się z żelbetu. W obiektach mniejszych oraz w wypadkach, gdy szyb windowy dostawiany jest do budynku, to materiałem budulcowym szybu jest bloczek betonowy lub konstrukcja stalowa.

W przypadku szybów windowych wykonanych ze stali rozróżniamy dwie główne grupy:

  • szyb windowy w montażu wewnętrznym (wewnątrz budynku)
  • szyb windowy w montażu zewnętrznym (na zewnątrz budynku)

Określenie miejsca instalacji szybu windowego jest bardzo ważne. Wpływa bowiem na dobór obróbki stali oraz obłożenia całej konstrukcji, np. jeśli inwestor chce posiadać szyb windowy obłożony szkłem.

Sposób wykonania i montażu szkła w instalacji zewnętrznej jest inny niż przy instalacji wewnętrznej i należy to brać pod uwagę już na etapie projektowania i wyceny szybu.

Niewątpliwym plusem dostawiania wind (i szybów windowych) do budynków jest to, że ograniczamy do minimum ingerencję w wewnętrzną strukturę budynku. Tym samym uciążliwość prac dla mieszkańców jest znikoma.

Dodatkowym plusem jest to, że tak prosty zabieg jak dostawienie szybu windowego (i windy) do budynku, niweluje w sposób efektywny wszelkie istniejące bariery architektoniczne.

Minusem całego procesu jest długi czas potrzebny na uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń. Niestety jest to proces żmudny i długotrwały, na który mamy niewielki wpływ.

Działania, które podejmujemy w VebaLifts, aby skrócić czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia, to przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a także pomoc w prowadzeniu postępowań administracyjnych w tym uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz nasze przykładowe realizacje:

Prawidłowe wymiany szybu windowego

Główne założenia jakie ma spełniać szyb windowy są opisane w prawie budowlanym a konkretnie w Dziale IV: Wyposażenie techniczne budynków, Rozdziale 9: Urządzenia Dźwigowe.

Przyjmuje się, iż standardowy szyb windowy powinien mieć wymiary 1650mm/1800mm [szerokość/głębokość] oraz podszybie 1100 mm, a nadszybie 3450 mm.

Podszybie jest mierzone od poziomu posadzki „na gotowo” najniższej kondygnacji do podłogi szybu. Z kolei nadszybie mierzy się od poziomu posadzki „na gotowo” najwyższej kondygnacji do spodu haka montażowego zamocowanego w stropie szybu.

Oczywiście wymiary światła szybu bywają różne i zależą od potrzeb inwestora lub miejsca, jakie jest dostępne na szyb windowy i windę. Niemniej jednak podane wyżej wymiary są najmniejszymi, aby „zmieścić” windę o udźwigu 630 kg bez przelotu i, aby spełniała ona warunek dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Jak powinna wyglądać właściwa wentylacja szybu windowego?

Szyb windowy powinien być odpowiednio wentylowany oraz odwadniany. Wszystkie te elementy omawia się z inwestorem na etapie projektowania szybu windowego.

Obowiązujące przepisy, norma EN81-20 wyraźnie określa, jak ma być przeprowadzona wentylacja szybu. Co do zasady stwierdza się, iż otwór wentylacyjny ma być umieszczony w stropie szybu i posiadać powierzchnię odpowiadającą 1% powierzchni przekroju szybu windowego.

W wypadku szybu windowego zbudowanego na zewnątrz (dostawionego do budynku) sprawa jest łatwiejsza bowiem wystarczy ponad szybem (na jego dachu) wykonać tzw. kominek zabezpieczający otwór wentylacyjny.

W przypadku, gdy stawiamy szyb wewnątrz budynku, to należy przewidzieć wyniesienie wentylacji szybu windowego ponad dach budynku. Jest to ważne, bo winda pracuje w szybie windowym jak tłok. Wytwarzane ciśnienie powietrza podczas pracy windy musi mieć ujście.

Otwór wentylacyjny w szybie windowym pełni także rolę kanału napowietrzającego szyb windowy. Dzięki temu, że szyb windowy nie jest szczelny tj. posiada wiele szczelin (np. przy drzwiach) i posiada otwór wentylacyjny w stropie, sprawia to, że możliwa jest wentylacja grawitacyjna szybu windowego.

Badanie pionowości szybu windowego

Aby sprawdzić poprawne wykonanie szybu windowego dokonuje się badania pionowości. Można je wykonać poprzez operat geodezyjny lub zainstalowanie tzw. pionów w szybie i wykonanie pomiarów odległości ścian szybu windowego od zainstalowanych pionów.

Powyższe badanie wykonuje się, aby zweryfikować czy wybudowane ściany są proste i czy nie trzeba będzie wprowadzać zmian w konstrukcji windy.

Dopuszczalna odchyłka na całej długości jednej ściany szybu murowanego to +- 20 mm.

Projekt i wykonanie szybu windowego w VebaLifts

Nasza firma realizuje w formie Generalnego Wykonawstwa zlecenia budowy szybów od projektów po odbiory. W tym zakresie mieści się projekt budowlany, budowa wraz z pracami ziemnymi  i nadzorem oraz instalacja windy w wykonanym szybie.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, aby maksymalnie spełnić oczekiwania inwestora bądź odbiorcy końcowego. Przedstawiana przez nas koncepcja jest zawsze efektem rozmów (i potrzeb) inwestora, które zostają zweryfikowane o dostępne miejsce na szyb windowy oraz obowiązujące przepisy budowlane.

Szyb jest malowany wewnątrz na kolor biały. Jeżeli w szybie będzie instalowana winda hydrauliczna to podszybie zabezpieczane jest farbą olejoodporną.

Przygotowujemy także szyby do montażu windy. Instalowane są szyby montażowe, haki montażowe w stropie, otwory drzwiowe.

Jeśli szukasz firmy, która przygotuje szyb windowy oraz pomaga w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji urzędowej – skontaktuj się z nami.