Platformy dla osób niepełnosprawnych

Winda Cibes dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich często spotykają się z barierami architektonicznymi w budynkach, przez co nie mogą w komfortowy poruszać się po obiekcie. Rozwiązaniem są pionowe platformy dla osób z niepełnosprawnych ułatwiające pokonanie im schodów. Mogą być one montowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dowiedz się, jakie wymiary powinna mieć platforma dla niepełnosprawnych, ile może kosztować a także jak dokładnie działa.

Jak działa platforma dla osób niepełnosprawnych?

Platforma dla osób niepełnosprawnych to urządzenie działające na zasadzie windy, które ułatwia przemieszczanie się osób w budynkach. Platformy są alternatywą dla dźwigów osobowych z uwagi na znacznie mniejszy koszt projektu, wykonania, montażu i konserwacji.

Platforma znacznie podnosi komfort funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, personelu opiekującego się nimi oraz członków rodziny.

Istnieje wiele urządzeń dźwigowych niwelujących bariery architektoniczne w budynkach. Są to w szczególności:

  1. platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z aluminiową konstrukcją szybu (jako integralny zespół elementów);
  2. platformy dla osób niepełnosprawnych bez konstrukcji szybu, z reguły posiada na dwa przystanki, a wysokość podnoszenia wynosi około 1,5 metra;
  3. platformy dla osób niepełnosprawnych poruszające się po torze montowanym na klatkach schodowych, przy ścianie lub poręczy – tak zwane „poręczówki”.

Platforma dla niepełnosprawnych porusza się z niewielką prędkością (0,5 m/s) i nie działa automatycznie jak typowa winda. Aby platforma poruszała się w górę albo w dół należy trzymać przez cały czas trwania jazdy, przycisk kierunku jazdy.

Konstrukcja samej platformy składa się z: platformy umieszczonej na prostej ramie, napędu wraz ze śrubą oraz drzwi. Napęd platformy dla osób niepełnosprawnych przekazywany jest przez układ śruba – nakrętka (tzw. napęd śrubowy).

Warto podkreślić, że platformę dla osób z niepełnosprawnościami trzeba odpowiednio konserwować w taki sam sposób jak windę osobową czy towarową. Różnica jest taka, że sam proces konserwacji jest prostszy.

Platformy dla niepełnosprawnych w szybie czy bez szybu?

Platforma dla niepełnosprawnych mogą być wykonane w szybie (w szybie obudowanym) oraz bez szybu.

Platformy z szybem stosuje się zazwyczaj jako konstrukcje zewnętrzne (na zewnątrz budynku) bądź w duszy klatki schodowej. Natomiast platformy bez szybu stosuje się przy niewielkich wysokościach podnoszenia bez względu czy jest to wnętrze budynku czy platforma jest na zewnątrz, np. na jedno piętro, na jedno półpiętro.

Czy lepiej wykonać platformę dla niepełnosprawnych w szybie czy bez szybu? Nie da się w sposób generalny odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Zależy to od konstrukcji budynku, zapotrzebowania czy budżetu inwestora.

Platforma dla osób niepełnosprawnych przy schodach

Bardzo często w budynkach stosowane są platformy schodowe, czyli platformy dla niepełnosprawnych zamontowane przy schodach.

Są one bardzo często stosowane w budynkach użyteczności publicznej np. urzędach, szkołach, przychodniach, muzeach, teatrach, kościoły itd. Obecnie coraz częściej prywatni inwestorzy również decydują się na montaż tego typu platformy w prywatnych domach i budynkach.

Gdzie można zamontować platformę przyschodową dla niepełnosprawnych? Jeżeli tylko poręcz przy schodach ma odpowiednią wytrzymałość to może być ona miejscem instalacji platformy. Tor jazdy może być prosty a nawet zakrzywiony. 

Kto może korzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych?

Platformy dla niepełnosprawnych przeznaczone są dla osób z ograniczeniami ruchowymi np. poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, o kulach, z ortezami itd. Platforma być także używana przez rodziców z wózkami dziecięcymi.

W niektórych przypadkach do obsługi urządzenia wymagany jest wykwalifikowany personel platformy np. może to być przeszkolony pracownik ochrony w sądzie, ośrodku zdrowia, domu pomocy społecznej, domu opieki, szpitalu, przychodni czy szkole.

Czy można przewozić na platformie dla osób niepełnosprawnych małe dziecko? Można przewozić, ale tylko, gdy dziecko znajduje się w wózku a opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic lub opiekun.

Czy osoba niepełnosprawna, która korzysta z kul bądź kuli może korzystać z platformy schodowej dla niepełnosprawnych? Tak, taka osoba może korzystać z platformy schodowej, ale jak już wskazano przy asyście wykwalifikowanego personelu.

Platforma winda dla osób niepełnosprawnych – wymiary i aktualne przepisy

Problematykę platformy dla osób niepełnosprawnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wymiary platformy dla niepełnosprawnych mogą wynosić od 80 cm/70 cm do 125 cm/80 cm. Udźwig platformy dla osób niepełnosprawnych wynosi zazwyczaj 300 kg.

Bardzo często już w projekcie budowlanym jest wykonywany rzut platformy dla niepełnosprawnych. W razie jego braku, można wykonać dodatkowe prace projektowe celem wprowadzenia do budynku odpowiedniej platformy (sporządzamy także rysunek w formacie dwg platformy dla niepełnosprawnych).

Czy potrzebne jest pozwolenie czy zgłoszenie, aby zamontować i użytkować platformę dla osób niepełnosprawnych? Platforma dla niepełnosprawnych nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie wymagane jest jej zgłoszenie.

Cena platformy dla niepełnosprawnych

Ile kosztuje platforma dla niepełnosprawnych? Koszt zaprojektowania platformy dla osób niepełnosprawnych oraz jej wykonania, montażu, odbioru i konserwacji uzależniony jest od rodzaju wybranej platformy.

Cena różni się od tego czy jest to platforma schodowa czy platforma ruchu pionowego – z szybem albo bez szybu, a także rodzaju instalacji – czy jest to platforma wewnątrz czy na zewnątrz budynku.

Cena platformy dla niepełnosprawnych nie może być podana w sposób generalny z uwagi na ilość zmiennych czynników. Urządzenie zawsze jest bowiem projektowane i dobierane do danego użytkownika albo grupy użytkowników. Wycena jest więc przygotowywana indywidualnie pod konkretną realizację.

Platformy dla osób z niepełnosprawnością w VebaLifts – co zapewniamy?

Jeśli szukasz specjalistycznej pomocy przy wyborze odpowiedniej platformy dla osób niepełnosprawnych skontaktuj się z nami.

W VebaLifts zawsze indywidualnie i rzetelnie podchodzimy do każdej realizacji. Kompleksowo działamy w zakresie platform dla osób niepełnosprawnych od doboru urządzenia i rysunku, poprzez wykonanie i montaż, a następnie odbiór i konserwację.

Wykonujemy platformy dla niepełnosprawnych w całym kraju i zagranicą, w szczególności w takich miastach jak: Łódź, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Kraków, Stuttgart, Monachium czy Berlin.

Zobacz nasze realizacje: